För friskare medarbetare,

för ett friskare företag

Mål: friskare, gladare och mer produktiva medarbetare! Minska sjuktalet.

Syfte: att främja arbetarnas hälsa och välbefinnande och samtidigt förebygga sjukdom och sjukskrivning.

Hur? Genom praktiska aktiviteter såsom föreläsningar, träning, mindfulness, strategier och kunskapsutveckling. 


Vi kommer under 16 veckor att arbeta med din arbetsgrupp.

Under denna perioden kommer det att ske 7 fysiska träffar där olika teman ska bearbetas och följas upp. Mellan dessa teman jobbar men självständigt med uppgifter man får i respektive teman. Vi har även kontinuerligt mailkontakt med varje medarbetare för att individualisera behoven och insatserna.                                                                                                                                            När dessa fysiska träffar sker gör vi tillsammans upp utifrån vad som passar arbetsgruppen.