Hälsotester

För oss på Health by Häll är förebyggande insatser och hälsan vår högsta prioritet för ett långt och friskt liv!

Förutom kost och träning kan vi genomföra en hel hälsoanalyser som tillsammans ger en samlad bild av hur kroppen mår både på in och utsidan.

Hälsotester

Fettsyrabalans

Med ett enkelt stick i fingret mäter vi balansen mellan fettsyrorna i blodet. Balansen mellan omega 3 och omega 6. Testet mäter 11 olika fettsyror, bland annat mättade, enkelomättade (omega 9) och fleromättade (omega-6 & 3) fettsyror.

En obalans i fettsyrorna kan leda till bland annat hjärt- och kärlsjukdom.

Efter att testestresultatet har kommit åter från labbet går vi igenom testresultatet i hopp med dig. Tittar på vad som avviker och vilka åtgärder man kan jobba på.

1559:-

Långtisdblodsocker

Med ett enkelt stick i fingret kan vi få reda på ditt långtidsblodsocker även kallat HbA1c.

För höga blodsockernivåer är en indikation på diabetes. Man kan gå med högt blodsocker länge utan att det ger några symtom förrän det har gått för långt. I samband med denna test genomför man även en digital hälsoanalys.

Efter att testestresultatet har kommit åter från labbet går vi igenom testresultatet i hopp hälsoanalysen med dig. Tittar på vad somavvikeroch vilka åtgärder man kan jobba på.

699:-

D-vitamin

Med ett enkelt stick i fingret kan du få reda på om du liter av D-vitamin brist. Något vi nordbor ofta lider av speciellt på vinterhalvåret.

699:-

Blodtryckskontroll

Hos vår legitimerade sjuksköterska kan du få ditt blodtryck kontrollerat. Ett högt blodtryck medför vissa hälsorisker så som: hjärt- kärl sjukdom, njur- sjukdom och demens.

Att få reda på om du ligger i risksonen har du goda chanser att motverka ohälsa.

199:-

Inbody 770

Med våran våg Inbody 770 kan vi ta reda på vad din kroppsmassa består av. Hur fördelningen mellan muskler, fett, vätska är fördelat på kroppen. 

Vad du har i kroppsfetts % har du skadligt mycket viceralt fett? Har du tillrräckligt med muskelmassa? Det är några av svaren du kan få reda på med en sådan mätning. 

350:-

Stora hälsopaketet

En total hälsoundersökning med alla 5 tester med uppföljande samtal