Företagshälsovård

Det är väll ingen hemlighet att om personalen mår bra mår företaget bra.  Bättre resultat, mer välmående personal och större trivsel på jobbet, till exempel.


Låt oss ta hand om er personal så kan personalen ta hand om företaget.


Vi kan erbjuda allt i från helhetslösningar till punktinsatser.

Kontakta oss för offert!

Proaktiv  företagshälsovård

Delta i detta unika koncept som sträcker sig över 16 veckor som tar ett helhetsgrepp om dina medarbetares hälsa, genom träning, kost, återhämtning och stresshantering.

 

Syftet är att stärka arbetsgruppen genom att skapa teamkänsla, främja hälsa och välbefinnande och förebygga sjukdom och därigenom minska sjukfrånvaron på lång och kort sikt.  

 

Boka in ett möte så berättar vi mer! 

Let's work together!